Mandie Lee’s “What A Feeling” Moment

For a non-romantic like me, it’s always a struggle to write a date scene. Kasi usually, ‘yung alam kong nakakakilig ay hindi ma-gets ng ibang tao and vice versa. LOL

Pero kung may favorite date scene siguro ako among my stories, iyon ay ang ending ng Mga Halik Mong Sinungaling. I think it’s cute and effortless.

‘Yung date ng mga bida ay plinano ng mga estudyante nina Wade at Dionne. Nasa gitna iyon ng sports stadium, pinapunta sila doon na nakapantulog pa. There was a table set-up with wine, foods and everything. Tapos may music, ‘yung original version ng What A Feeling. Haha! Naisip ko ang music na iyon dahil paborito kong dance scene naman ang sa movie ‘yung What Happens in Vegas.

So ayun, doon sila nag-reconcile at nagkaaminan ng feelings. And they get to dance for the first time, dahil hindi naisayaw noon ni Wade si Dionne sa class reunion.

sports-arena

The scene:

Nauubos na nila ang alak sa kani-kanilang mga kopita nang biglang may pumailanlang na musika mula sa mga speakers ng sports arena.

“What the hell?” natatawa at nahihiyang palatak ni Wade.

First, when there’s nothing but a slow glowing dream…

Natawa rin si Dionne at bahagyang nagtakip ng mukha. “Kailangan talaga antigong kanta?”

“Baka paborito ito ni Mr. Llorente,” tumatawang sabi naman ni Wade.

Makahulugang tumingin siya dito. “You know why the kids took us here, right?”

Ngumisi ito at inubos nang tuluyan ang natitirang red wine sa kopita. “Yes.” Tumayo ito at lumapit sa kanya.

Well I hear the music, close my eyes, feel the rhythm

Wrap around, take a hold of my heart

Banayad siya nitong itinayo, hindi inialis ang napakasuyong tingin sa kanyang mga mata. Pagkatayo niya ay iniikot siya nito. Sabay pa silang napatawa dahil kapwa awkward silang dalawa sa pag-indak.

What a feeling, being’s believin’
I can have it all, now I’m dancin’ for my life

“Ni hindi man lang ako nakapag-ensayo ng dance moves,” tumatawang sabi ni Wade.

Indak ng magkahalong waltz at swing dance ang ginawa nila. Bara-bara na ang dance moves, ang importante ay gumagalaw sila pareho. And they were both enjoying the dance. They were laughing. They were so happy.mandie-lee-mga-halik-mong-sinungaling

He then held her waist and he swayed them both while she was wrapping her hands on his nape. Buong-sabik niyang sinalubong ang pagtawid ng mukha nito sa pagitan nila at naghinang ang kanilang mga bibig.

Now I hear the music, close my eyes, I am rhythm
In a flash it takes hold of my heart

“I miss your kisses so much, Coach,” humihingal na bulong niya dito nang maghiwalay ang mga labi nila. Hindi pa rin siya bumibitaw mula sa batok nito.

“You’ll get more of it later, Ma’am,” sabi naman nito. “For now, let’s just dance.”

She grinned. “Sige, balahurain natin ang soccer field.”

Muli siya nitong iniikot at sinabayan siya ng indak. Their bodies gracefully rocked together to the rhythm of the music playing.

Take your passion, and make it happen

Pictures come alive, you can dance right through your life

Hinila siya padikit sa katawan nito. “I love you, Dionne,” bulong ni Wade sa tenga niya saka siya hinalikan doon.

“And, I love you, too, Wade. Marry me soon?”

“Sooner than you think.”


“What is your favorite date scene from the novels you’ve written?”

We asked this to our favorite writers and as part of our Valentine Month celebration, we will be posting their answers here. Watch out for our next writers who will share their experience.


Mandie Lee is a Precious Hearts Romances and Red Room writers who has published the titles “Mga Halik Mong Sinungaling” “Flirting With The Boy Next Door” “Heat” and “My Genie Lover” among others.

Leave a Reply

%d bloggers like this: