Breath And Live

Life can be really exhausting. Sometimes. Most of the time. But we deal with it. We get up in the morning, we breathe and we live. We try so hard to find happiness. We try harder to find purpose and meaning.

Maghahanap pa rin tayo ng mga rason para bumangon, huminga at harapin ang buhay.

Pero may mga araw na parang napakahirap gawin. Parang gusto mo na lang sumuko. Parang wala nang dahilan para magsumikap at lumaban.

Patuloy na bumangon, huminga at mabuhay. Pagsumikapan na maghanap ng dahilan paramagpatuloy. Patuloy ang paghahanap ng purpose sa mundo. Dahil mayroongmatatagpuan.

Maging masaya. Magpasaya.

Easier said than done.

Totoo rin naman.

But life has so much more to offer, has so much more to teach us. Marami pang puwedeng gawin. Marami pang lugar na maaaring puntahan. Marami pang tao namaaaring makilala.

wpbelle

So don’t just exist. Breathe and live.

This piece was originally written by Belle Feliz.

Leave a Reply

%d bloggers like this: