The End Of Being Brokenhearted

Others might be wondering, can a heart really be broken? And if it’s broken, how can it go?

Scientifically, hearts can never really be broken… but if we’re going to talk about it emotionally, ay `sus! Baka hindi lang broken. Baka shattered into tiny pieces pa. Baka nga magamito pa ang ibang adjectives para lang i-describe kung gaano ka kadurog.

Thoughts_Phoebe Anastasia.jpg

But really, where do broken hearts go? Is being broken a cycle? Tipong masasaktan, madudurog, magmu-move on at makakalimot? Is is really that easy? I guess not. Sometimes, being broken isn’t just feeling sad. It is the same as feeling lonely, alone or even isolated from anyone. It is tragic.

Minsan, sinasabi pa nga natin na ayaw na nating magmahal dahil nasaktan tayo nang sobra. We don’t want to be burned twice, or thrice, or more, `di ba? Ayaw naman natin n’ong paulit-ulit na lang tayong masasaktan, masasawi, at madudurog.

Well, some are strong. Kayang-kaya nilang bumangon.

But some aren’t.

Now let us proceed on how an emotionally broken heart can end a life. It can be depressing, you know.

Lahat naman tayo, pakiramdam natin katapusan na kapag humantong tayo sa ganoong sitwasyon. At gaya nga ng nabanggit, ang iba ay malakas. Ang iba naman ay hindi. We always wonder why it had to end that way. Pag-ibig lang iyan. Makakahanap ka pa ng iba.

Easy, right? Parang ang daling sabihin kaysa gawin. Parang isa isang kurap mo lang, wala na iyong sakit na nararamdaman mo.

Well, it may be easy for us to say. But it isn’t. Life’s never easy, anyway. It is never easy. Lalo na siguro kung hindi naman natin nararamdaman ang nararamdaman nila. Maybe we’re hurting, yes. But they are hurting much more. So much more that it’s unbearable.

A broken heart is a kind of pain that no medicine can cure.  Sana nga, puwedeng i-sedate na lang. Sana puwedeng mag-take ng pain reliever. Sana, puwedeng pahiran na lang ng efficascent oil ang dibdib, `di ba?

So, where do broken hearts go? Sometimes they cope up and endure the pain until they manage to move on. Sometimes they forget and beat again for another person. Sometimes they just take a rest and stop beating—at all.

This piece was originally written by Phoebe Anastasia (phoebe_esquivel).

2 thoughts on “The End Of Being Brokenhearted

  1. And sometimes being broken is like saying that the person who broke you indeed is not meant for you. Thank you for this writer. I am really into this situation. I want to disappear sometimes but I am looking forward for those person who really appreciate and love me.

Leave a Reply

%d bloggers like this: