Love Yourself, Move On And Fall In Love Again.

This was originally written by La Tigresa.

Naranasan mo na bang magmahal nang husto pero sa dulo iniwan ka lang at niloko? Sakit ‘no? ‘Yong ibinigay mo na ang lahat, pera mo, oras mo, puso mo… Dahil pinaniwala ka niya at naniwala ka naman na siya na ang right person na ini-reserve ni God para sa ‘yo pero in the end, ipinagpalit ka lang sa bago.

Ikaw na hindi matanggap na nagawa niyang bale-walain ang mahabang panahon ninyong pinagsamahan, tatanungin mo nang paulit-ulit ang sarili mo, “may hindi ka pa ba naibigay?” “Hindi ka ba worthy sa kanyang faithfulness at pagmamahal?” “Nagkulang ka ba? Sumobra?”

Truth is, the right person will never tell you you’re more than enough or you’re not good enough. Accept the fact that no matter how pure or sincere your love is, it will never be enough to keep someone who is not meant to stay.

So, even if you’re shattered, fragmented into tiny pieces, move forward. Don’t stay broken. Madaling sabihin, pero napakahirap gawin. Lalo na kung ‘yong in-invest mong feelings, itinodo mo, halos walang ending.

But do you know what’s the best part of a failed love? It teaches us to love ourselves first. Mas pinapatatag tayo nito at inihahanda sa pangalawang pagkakataon. All we need to do is accept the lessons from that heartbreak and learn from it. 

Not all love stories end with happily-ever-afters, pero hindi ibig sabihin n’on dapat na nating sukuan ang pag ibig.

One day, when the right person with good intentions comes, fall for him with an entirely new set of eyes. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: