Tagheart

Belle Feliz’s Remembers her Favorite Date

Paano kayo makakapag-date na nakapalibot ang inyon gmga magulang, mga kapatid, buong pamilya? This is Belle’s favorite date scene, in her novel, Remembering Sunday. Matatagpuan ang paborito kong date scene sa nobela kong Remembering Sunday, chapter thirty. Iyon ang unang “official proper date” ng mga karakter na sina Mattie at Jem. Jem and Mattie grew up together. They were best friends. Their parents were best friends. Nang mag-iba ang kanilang relasyon ay naging concern din iyon sa kanilang mga magulang. […]

Continue Reading